Witamy na naszej stronie.

Uzyskacie Państwo na niej informacje na temat
skutecznej ochrony ptaków i nietoperzy zasiedlają-
cych budynki, podczas wykonywania prac docieple-
niowych. Umieściliśmy na niej również wyniki badań
nad populacją jerzyka Apus apus w Jaworznie
i sprawdzone metody praktycznej
ochrony gatunku.

Galeria